Prepositions - Part 1 (by, in) ภาษาอังกฤษ ม.1-6

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

เพลงนิเทศธำรง

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

รวมลายพิณ เพลงพิณ เพราะๆจากอาจารย์ดังสุดยอดมือพิณอันดับ1อุบล

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 3 หัวข้อ การจัดให้มีทีม หรือเจ้าภาพ
..........จากการนิเทศ ติดตาม หรือพบปะพูดคุย กับโรงเรียนต่าง ๆ พบว่า เรื่องนี้ สำคัญทีมเข้มแข็งนำไปสู่ความสำเร็จ และมีความยั่งยืน ต้องจัดวางบุคคลให้ถูกต้องเหมาะสมในการขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Onet ...ใครควรเป็นหัวหน้าทีมและลูกทีม ประเด็นนี้ ผมคิดว่า โรงเรียนมีอยู่แล้ว และ ผอ.ได้ ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ปล่อยให้ทำ ... อืมหรือว่า ยังไม่ได้ทำ โรงเรียนท่านแต่งตั้งใคร เป็นหัวหน้าทีม ดูแลเรื่องนี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าฝ่ายวิชาการ / หัวหน้างานวัดผล / หัวหน้าสายชั้น ป.6 ม.3 ม.6 / ...เป็นว่า ใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโอเน็ต และต้องเป็นผู้มีความรู้เรื่องนี้และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโอเน็ต มีความรอบรู้ทุกเรื่อง และนำทีมได้ มีบางโรงเรียนไม่มีทีมก็ให้ครู ป.6 จัดการเองคนเดียว ...ฝากท่านพิจารณา ก็แล้วกัน ผมให้ความสนใจเรื่องคุณสมบัติหัวหน้าทีม ถ้าหัวหน้าทีมไม่รู้เรื่อง ไม่ขับเคลื่อน ไม่สนใจ ไม่ทำอะไรใหม่ ๆ หรือไม่เปลี่่ยนแปลง ก็จะทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิม เหมือนคำพูดที่ว่า อยากได้ผลแบบใหม่ แต่คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม ... นี่คือเรื่องสำคัญ / เมื่อมีหัวหน้าทีมแล้ว ก็ไปดูการจัดการกระบวนทัพ ลูกทีมเป็นใครบ้าง หัวหน้าหมวดวิชา-ครูผู้สอนใน 4 รายวิชา มานั่งคุยกันกี่ครั้งแล้ว ในนั้นมีการจัดแบ่งมอบหมายกัน หรือออกแบบการขับเคลื่อนที่เหมาะสมอย่างไร ออกเป็นคำสั่งและปฏิทิน หาจุดอ่อนจุดแข็ง ความต้องการความช่วยเหลือ ทั้งภายใน และภายนอก ... ผมคิดว่า เรื่องนี้ โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จนั้น คุยกันแล้ว ตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม หรือทำต่อเนื่องมาทุกปี และมีการขับเคลื่อนเรื่องโอเน็ตมาแล้ว อย่างน้อย 2 เดือน นักเรียนได้สอบ pre Onet อย่างน้อย 1-2 ครัง
... ทำอย่างไรเราจะมีทีมที่เข้มแข็ง...เป็นโจทย์ให้ท่านผู้บริหาร และหัวหน้าทีม ... ผมมีข้อเสนอแนะง่าย ๆ ครับ #พาทีมไปดูโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จซึ่งมีมากมาย ในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ทีมเปิดใจให้กว้าง ดูที่อื่นบ้าง ไปขอให้เขาเปิดออกมาให้ดูว่าเขาทำอย่างไร ผมมีโรงเรียนในใจหลายโรงเรียนและชื่นชมยิ่งนักว่า โรงเรียนที่มีโอเน็ตสูงๆ กว่าระดับประเทศ ติดต่อกันมาทุกปี นั่น คือความยั่งยืนและมาถูกทางแล้ว อยากให้ทีมค้นหาโรงเรียนและรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรา ขอร่วมเป็นเครือข่าย ก็ยิ่งดี

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 2 การค้นหาปัญหา/อุปสรรคภายใน(ต่อ) ....
.... เรื่องโอเน็ต มีทั้งความเป็นเรื่องเร่งด่วน และเป็นเรื่องระยะยาว เรื่องเร่งด่วนก็คือ ต้องจัดการให้เห็นผลภายในปีการศึกษานี้ เหมือนการรักษาความเจ็บป่วย ต้องการเห็นผลทันที ส่วนระยะยาวเป็นกระบวนการทำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผมจะนำเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ในประเด็นทำอย่างไร คะแนนโอเน็ตจะสูงขึ้น เข้าเรื่องเลยนะครับ การจะแก้ปัญหาก็ต้องรู้ปัญหา รักษาให้ถูกโรค
อันดับแรก เปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต้องมีทัศนะคติในเชิงบวกต่อโอเน็ต ต้องปรับวิธีคิด โดยเฉพาะทัศนะที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับ ทีนี้ มาวิเคราะห์ว่า อะไรคือวิธีคิดที่เป็นอุปสรรค ของ ผู้บริหาร ครู นักเรียน การยอมแพ้แต่เริ่มต้น หาทางออกไม่ได้ เต็มไปด้วยปัญหา ทุกอย่างถูกวางลง ไม่มีทางออก ... ลองเปิดใจกว้าง รับฟังหาต้นเหตุให้เจอ เพื่อเป็นกำลังใจ ในการที่จะเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีใหม่
.... จากการนิเทศติดตาม พบปะครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ มักมีแนวคิดคล้าย ๆ กัน ที่สำคัญคือ ไม่พบทางออก ไม่เปิดโอกาส รับการเปลี่ยนแปลง ... ผมจะไม่ขอย้อนว่า มีความคิดหรือพูดกันว่าอย่างไรบ้าง ผมอยากให้วางปัญหาในส่วนของนักเรียนไว้ ให้นักเรียนเป็นผู้บริสทธิ์ เป็นผู้พร้อมรับการพัฒนา ..ให้เรากลับย้อนมาดู ผู้บริหารกับครู เป็นหลักไว้ก่อน อย่าอ้างเด็กไม่พร้อม หรือว่าเด็กคืออุปสรรค .. ผมก็บอกว่า เราทำอะไรเด็กไม่ได้ แต่เราควรกลับมาดูเราว่า ระบบบริหารจัดการและกระบวนการของเรา เอื้อต่อ ผลที่เกิดขึ้นอย่างไร ทำเต็มที่แล้วหรือไม่ ...ลองหันกลับมา ตั้งเป้าไปที่ โอเน็ต ..ดูซิว่า ปัญหาของเรามีอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เราจะไม่โทษกันไปมา ... (แล้วจะมาเล่าต่อครับ)
... ด้านผู้บริหารและครู ผมถือว่า ปัญหามีน้อยมาก ... เพราะทุกคนอยากให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สุงขึ้น อยากเห็นโอเน็ตอยู่ในระดับที่ดี ... ผมพบว่า กระบวนการหรือนวัตกรมที่โรงเรียนนำมาใช้ คือปัญหาที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ที่ผมเล่ามา ก็จะเริ่มที่การเตรียมความพร้อม และดำเนินการบางอย่าง ที่มุ่งสู่ผล O-net ได้จริง

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

Powerpoint จากการประชุม “เปิดศักราชใหม่ในการประกันคุณภาพการศึกษา School-friendly QA:an innovation platform” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61

1.ท่าน รมว.ศธ.(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
https://drive.google.com/…/1xMoOdEbuAG48tICQzHiOujUDcb…/view

2.ผช.รมว.ศธ. (รศ.นพ.โศภณ นภาธร)
https://drive.google.com/…/14HYegdCpw7VJhhFfyjKMsTeAB…/view…

3.เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
https://drive.google.com/…/1Z-U1uMraNCE62yC0qqSEJYc_46…/view

4.ผอ.สทศ.สพฐ. (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ)
https://drive.google.com/…/14gQvW_Bh4qX9PBEdlmOv_nGBA…/view…

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

 

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่  
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่  
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่  
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่  
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่  
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่  
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่  
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่  
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่  
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่  
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่  
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่