เขียนโดย ดร.สมเกียรติ ไกรยา

กว่าจะได้ทักทาย 

เข้ามาดูเว็บก็ล่วงเลย 

เกือบสิ้นเดือน มกราคม 

ภารกิจหลายอย่าง 

ส่วนใหญ่  อยู่กับโซเชียล  Facebook และ Line 

ทำให้ข้อมุลบนเว็บ น้อยลง 

เป็นความตั้งใจครับ แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ 

ต่อไปจะพยายาม โพสต์บนเว็บใไ้มากขึ้น