เขียนโดย ดร.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 6 หัวข้อ...การทำ Pre-test Onet
..... ผมเกริ่นมานานแล้ว ผมจะเข้าเรื่องละนะ...ที่ต้องรีบเพราะ เวลาเหลือไม่มาก ตารางสอบก็ออกมาแล้ว ครูต้องรู้ว่านักเรียนพร้อมระดับใด ด้านความรู้ ครูต้องเข้าใจว่าโอเน็ตไม่ได้วัดนักเรียนที่ความรู้ในปีเดียว แต่เป็นความรู้สะสม ....ถ้าครูนักเรียน เห็นผลสอบ Pre test ก็มาวางแผนร่วมกัน ในการเตรียมหาความรู้เพิ่ม เพื่อสอบในครั้งต่อไป .... จะเอาข้อสอบมาจากใหน. ... สอบอย่างไร ???
....ผมแนะนำให้ใช้ข้อสอบจริง ของปี 2560. การจัดการข้อสอบ มี 2 วิธี .... /
..... วิธีที่ 1...ใช้ข้อสอบจริง ของปี 2560 .... แบบนี้ ง่าย ประหยัด ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ ให้ท่านติดต่อขอข้อสอบเก่า จากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบปีที่แล้ว .... หรือติดต่อ ศึกษานิเทศก์ ที่เขตพื้นที่ ที่จัดสอบ ... พร้อมที่จะมอบข้อสอบให้ท่าน เท่ากับจำนวนนักเรียน ทุกรายวิชา
........ถ้ามีปัญหา ปรึกษาผมได้. / ผมจัดการประสานเอาข้อสอบ ให้ รร.มารีย์อุปถัมภ์ และรร.สว่างคูณวิทยา ไปดำเนินการ เรียบร้อย. งานนี้. ต้องขอบคุณ ศึกษานิเทศก์. สพป.ศก.4 และ ผู้บริหาร รร.อนุบาลดำรงราชานุสรน์ ที่อนุเคราะห์ เป็นอย่างดี
......ผมหวังว่า รร.ของท่าน คงจัดการได้. หากดำเนินการแล้ว ผลเป็นอย่างไร แจ้งให้ผมทราบด้วย จักขอบคุณมาก
......วิธีที่ 2. ให้ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต จัดพิมพ์ ให้นักเรียนสอบ.
......กระบวนการและวิธีจัดสอบ ท่านก็ดำเนินการเอง. แล้วแต่สะดวก แต่ต้องทำกระบวนการตามคำแนะนำครั้งที่ 4. ที่ผมแนะนำไว้ก่อน นะครับ
...... เมื่อได้คะแนนมาแล้ว ท่านจะเห็นภาพเด็กนักเรียนแต่ละคน. ให้ท่านเก็บข้อสอบไว้. อย่าเพิ่งเฉลย. ให้นักเรียน. บอกว่า จะสอบอีกครั้ง.
...กระบวนการนี้. เหมือนง่าย .... แต่ต้องย้อนถามท่านละครับ. ท่านทำหรือยัง
... การจัดการกับผลการสอบ Pretest และ การวิเคราะห์ข้อสอบ โอเน็ต ปี 2560 รวมทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียน .....

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย     >>  ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์   >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์  >> ไฟล์แนบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย     >> ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์  >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์  >> ไฟล์แนบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย                                    >> ไฟล์แนบ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม >> ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ                               >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์                                 >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์                                >> ไฟล์แนบ