เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 5 หัวข้อ...การเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูที่รับผิดชอบโดยตรงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
.... ทัศนคติของครู .....องค์ความรู้เกี่ยวกับการสอบ Onet ตลอดจน เนื้อหาและแนวข้อสอบ ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้ ทักษะ ในการถ่ายทอด ที่เร้าใจ และจูงใจให้นักเรียน ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ....
.... ในหัวข้อนี้ คงคุยกันกับคุณครูโดยตรง อาจจะปรับทุกข์กันบ้าง บางครั้ง เพราะ ที่ผ่านมา ได้คุยกับคุณครูผู้รับผิดชอบ นั้น การสอบ Onet แต่ละครั้งนั้น ครูเหมือนพี่เลี้ยงมวย ต้องลุ้นแทบใจขาด ถ้าผลออกมาดีก็มีความสุข happy กันทั้งโรงเรียน แต่ถ้าผลตรงกันข้าม ก็เจ็บปวดรอลูกศิษย์รุ่นต่อไปสร้างชื่อ .....
....มักได้ยินบ่อยๆ ครูเก่ง เด็กก็เก่ง...แบบนี้ ไม่มีปัญหา เคยทำแบบใหนก็ทำแบบนั้น มีรูปแบบ เกิดความยั่งยืน เป็นนวัตกรรม ...แต่ที่เล่านี้ตรงกันข้าม ผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำ ครูพยายามเต็มที่แล้ว จึงมีเหตุผลตามมามากมายเพื่ออธิบาย สิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ลงที่เด็ก ... ผมอยากคุยเรื่องนี้ เพราะทัศนะคติของครูเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือจัดการเรื่องนี้ ครูไม่เคยเปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบัติ เปลี่ยนกระบวนการคิดไม่ได้. หาวธีใหม่ๆ ไม่ได้ จึงยากที่ จะ ได้ผลในทางบวก...ถ้าครูพร้อมเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่า ทำได้ พร้อมลงมือด้วยวิธีใหม่ๆ ... ทุกฝ่ายสนับสนุน ถ้าแบบนี้. น่าลองปรับปรุงดู. ... ครูพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง. อะไรละ...คือการเปลี่ยนแปลง ????
......การจัดการที่เหมาะสม ในบริบทที่แตกต่าง จะทำให้ครูบรรลุเป้าหมาย ...สิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้และความพร้อมของครู คือ อะไร ???
..... ผมพบคุณครู ใช้คำถามเพื่อให้ทราบถึงความพร้อม ในการยกระดับ Onet ด้วยคำถามไม่มาก ไม่กดดันครู ถ้าคุณครูตอบไม่ได้หรือไม่มี ... ผมก็ไม่คุยต่อ เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่น เพื่อให้โอกาสครูในการจัดการเพื่อให้เริ่มลงมือ... แต่ถ้าครูถามว่า จะต้องทำอย่างไร จึงคุยต่อเรื่อง ที่เป็นโจทย์ ....
.... ทีมมอบหมายให้คุณครูรับผิดชอบ วิชาอะไรบ้าง เครื่องมือหรือข้อสอบครูมีมากน้อยแค่ไหน มีกี่รูปแบบ องค์ความรู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโอเน็ต คุณครูพร้อมหรือไม่ เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการในชั้นเรียน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นส์ โปรเจคเตอร์. ทีวี อินเตอร์เนต พร้อมแค่ไหน ครูมี Test blue print และเข้าใจ เป็นอย่างดีแล้วใช่ไหม ..... ที่ผมถามนี่คือ สิ่งที่ต้องมี เตรียมให้พร้อม และสามารถจัดหาได้ ....จะทำงานก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีและทันสมัย....แค่การจัดการบริบท ก็ตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่ง ลองดูนะครับ. ... ถ้าข้อนี้ผ่าน ผมคิดว่า. เราคุยกันเรื่องต่อไป