เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 3 หัวข้อ การจัดให้มีทีม หรือเจ้าภาพ
..........จากการนิเทศ ติดตาม หรือพบปะพูดคุย กับโรงเรียนต่าง ๆ พบว่า เรื่องนี้ สำคัญทีมเข้มแข็งนำไปสู่ความสำเร็จ และมีความยั่งยืน ต้องจัดวางบุคคลให้ถูกต้องเหมาะสมในการขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Onet ...ใครควรเป็นหัวหน้าทีมและลูกทีม ประเด็นนี้ ผมคิดว่า โรงเรียนมีอยู่แล้ว และ ผอ.ได้ ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ปล่อยให้ทำ ... อืมหรือว่า ยังไม่ได้ทำ โรงเรียนท่านแต่งตั้งใคร เป็นหัวหน้าทีม ดูแลเรื่องนี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าฝ่ายวิชาการ / หัวหน้างานวัดผล / หัวหน้าสายชั้น ป.6 ม.3 ม.6 / ...เป็นว่า ใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโอเน็ต และต้องเป็นผู้มีความรู้เรื่องนี้และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโอเน็ต มีความรอบรู้ทุกเรื่อง และนำทีมได้ มีบางโรงเรียนไม่มีทีมก็ให้ครู ป.6 จัดการเองคนเดียว ...ฝากท่านพิจารณา ก็แล้วกัน ผมให้ความสนใจเรื่องคุณสมบัติหัวหน้าทีม ถ้าหัวหน้าทีมไม่รู้เรื่อง ไม่ขับเคลื่อน ไม่สนใจ ไม่ทำอะไรใหม่ ๆ หรือไม่เปลี่่ยนแปลง ก็จะทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิม เหมือนคำพูดที่ว่า อยากได้ผลแบบใหม่ แต่คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม ... นี่คือเรื่องสำคัญ / เมื่อมีหัวหน้าทีมแล้ว ก็ไปดูการจัดการกระบวนทัพ ลูกทีมเป็นใครบ้าง หัวหน้าหมวดวิชา-ครูผู้สอนใน 4 รายวิชา มานั่งคุยกันกี่ครั้งแล้ว ในนั้นมีการจัดแบ่งมอบหมายกัน หรือออกแบบการขับเคลื่อนที่เหมาะสมอย่างไร ออกเป็นคำสั่งและปฏิทิน หาจุดอ่อนจุดแข็ง ความต้องการความช่วยเหลือ ทั้งภายใน และภายนอก ... ผมคิดว่า เรื่องนี้ โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จนั้น คุยกันแล้ว ตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม หรือทำต่อเนื่องมาทุกปี และมีการขับเคลื่อนเรื่องโอเน็ตมาแล้ว อย่างน้อย 2 เดือน นักเรียนได้สอบ pre Onet อย่างน้อย 1-2 ครัง
... ทำอย่างไรเราจะมีทีมที่เข้มแข็ง...เป็นโจทย์ให้ท่านผู้บริหาร และหัวหน้าทีม ... ผมมีข้อเสนอแนะง่าย ๆ ครับ #พาทีมไปดูโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จซึ่งมีมากมาย ในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ทีมเปิดใจให้กว้าง ดูที่อื่นบ้าง ไปขอให้เขาเปิดออกมาให้ดูว่าเขาทำอย่างไร ผมมีโรงเรียนในใจหลายโรงเรียนและชื่นชมยิ่งนักว่า โรงเรียนที่มีโอเน็ตสูงๆ กว่าระดับประเทศ ติดต่อกันมาทุกปี นั่น คือความยั่งยืนและมาถูกทางแล้ว อยากให้ทีมค้นหาโรงเรียนและรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรา ขอร่วมเป็นเครือข่าย ก็ยิ่งดี