เขียนโดย ดร.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 2 การค้นหาปัญหา/อุปสรรคภายใน(ต่อ) ....
.... เรื่องโอเน็ต มีทั้งความเป็นเรื่องเร่งด่วน และเป็นเรื่องระยะยาว เรื่องเร่งด่วนก็คือ ต้องจัดการให้เห็นผลภายในปีการศึกษานี้ เหมือนการรักษาความเจ็บป่วย ต้องการเห็นผลทันที ส่วนระยะยาวเป็นกระบวนการทำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผมจะนำเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ในประเด็นทำอย่างไร คะแนนโอเน็ตจะสูงขึ้น เข้าเรื่องเลยนะครับ การจะแก้ปัญหาก็ต้องรู้ปัญหา รักษาให้ถูกโรค
อันดับแรก เปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต้องมีทัศนะคติในเชิงบวกต่อโอเน็ต ต้องปรับวิธีคิด โดยเฉพาะทัศนะที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับ ทีนี้ มาวิเคราะห์ว่า อะไรคือวิธีคิดที่เป็นอุปสรรค ของ ผู้บริหาร ครู นักเรียน การยอมแพ้แต่เริ่มต้น หาทางออกไม่ได้ เต็มไปด้วยปัญหา ทุกอย่างถูกวางลง ไม่มีทางออก ... ลองเปิดใจกว้าง รับฟังหาต้นเหตุให้เจอ เพื่อเป็นกำลังใจ ในการที่จะเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีใหม่
.... จากการนิเทศติดตาม พบปะครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ มักมีแนวคิดคล้าย ๆ กัน ที่สำคัญคือ ไม่พบทางออก ไม่เปิดโอกาส รับการเปลี่ยนแปลง ... ผมจะไม่ขอย้อนว่า มีความคิดหรือพูดกันว่าอย่างไรบ้าง ผมอยากให้วางปัญหาในส่วนของนักเรียนไว้ ให้นักเรียนเป็นผู้บริสทธิ์ เป็นผู้พร้อมรับการพัฒนา ..ให้เรากลับย้อนมาดู ผู้บริหารกับครู เป็นหลักไว้ก่อน อย่าอ้างเด็กไม่พร้อม หรือว่าเด็กคืออุปสรรค .. ผมก็บอกว่า เราทำอะไรเด็กไม่ได้ แต่เราควรกลับมาดูเราว่า ระบบบริหารจัดการและกระบวนการของเรา เอื้อต่อ ผลที่เกิดขึ้นอย่างไร ทำเต็มที่แล้วหรือไม่ ...ลองหันกลับมา ตั้งเป้าไปที่ โอเน็ต ..ดูซิว่า ปัญหาของเรามีอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เราจะไม่โทษกันไปมา ... (แล้วจะมาเล่าต่อครับ)
... ด้านผู้บริหารและครู ผมถือว่า ปัญหามีน้อยมาก ... เพราะทุกคนอยากให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สุงขึ้น อยากเห็นโอเน็ตอยู่ในระดับที่ดี ... ผมพบว่า กระบวนการหรือนวัตกรมที่โรงเรียนนำมาใช้ คือปัญหาที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ที่ผมเล่ามา ก็จะเริ่มที่การเตรียมความพร้อม และดำเนินการบางอย่าง ที่มุ่งสู่ผล O-net ได้จริง