เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

 วันนี้(2 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวพบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 78 ราย เพื่อเลือกโรงเรียนและรับคำสั่งไปบรรจุและแต่งตั้ง
ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 78 ราย ประกอบด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 20 ราย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 13 ราย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 14 รายสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 16 ราย และสพม.28 จำนวน15 ราย โดยในวันนี้ นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ(สกสค.) ได้ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจโดยการแจ้งสิทธิและสวัสดิการที่ครูใหม่จะได้รับและเชิญชวนสมัครเข้าเป็นสมาชิก ชพค.และชพส.เพื่อร่วมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งคุณครูทุกคนได้เลือกโรงเรียนและจะรับหนังสือราชการไปรายงานตัวที่โรงเรียนจึงขอให้คุณครูทุกคนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษให้เจริญรุดหน้าต่อไปอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ///
อรวรรณ ไชยอุดม
นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.ศรีสะเกษ รายงาน