Prepositions - Part 1 (by, in) ภาษาอังกฤษ ม.1-6

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

เพลงนิเทศธำรง

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

รวมลายพิณ เพลงพิณ เพราะๆจากอาจารย์ดังสุดยอดมือพิณอันดับ1อุบล

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา
เรื่อง ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว6675 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

เอกสารแนบ 1. 1สพฐ ด่วนมาก ว6675ลว19ตค60 
2. 2สิ่งที่ส่งมาด้วย1ตัดโอนศึกษานิเทศก์(คำสั่ง27) 
3. 3แบบรายงาน 
เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

     ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา

       ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฎหลักฐานแน่นอน มีการจดบันทึกไว้พอสังเขป ส่วนมากได้จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่าต่อๆ กันมา เอาความแน่นอนไม่ได้นัก นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่า พื้นที่ภาคอีสานในปัจจุบันเคยเป็นที่อยู่ของพวกละว้าและลาว มีแว่นแคว้นอาณาเขตปกครอง เรียกว่า "อาณาจักรฟูนัน"       ประมาณปี พ.ศ.1100 พวกละว้าที่เคยมีอำนาจปกครอง อาณาจักรฟูนันเสื่อมอำนาจลง ขอมเข้ามามีอำนาจแทนและตั้งอาณาจักรเจนละหรืออิศานปุระขึ้น พวกละว้าถอยร่นไปทางเหนือ ปล่อยให้พื้นที่ภาคอีสานรกร้างว่างเปล่าเป็นจำนวนมากเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงจึงถูกทิ้งให้เป็นที่รกร้างและเป็นป่าดง ขอมได้แบ่งการปกครองเป็น 3 ภาคโดยมีศูนย์การปกครองอยู่ที่ละโว้(ลพบุรี) พิมาย(นครราชสีมา)และสกลนคร มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อศูนย์กลางการปกครองใหญ่ที่นครวัด 
     

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

ตรวจสอบรายชื่อการเกลี่ยอัตรากำลังรอบ 2 ในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด 

aa

Download เอกสารได้ด้านล่าง

1 การเกลี่ยอัตรากำลังฯ.pdf

2 บัญชีรายชื่อ 1 (หน้า 1-25).pdf

3 บัญชีรายชื่อ 2  (หน้า 26 - 75).pdf

4 บัญชีรายชื่อ 3 (หน้า 76 - 109).pdf

5 ศึกษานิเทศก์.pdf

6 คำชี้แจง.pdf

7 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1

8 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

9 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

10 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

11 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

12 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10

13 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

14 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

15 สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

16 สำนักงานศึกษาธิการภาค 18

แหล่งที่มา :: กบค. สำนักอำนวยการ สป
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=49950&Key=news19  

 

 
 
 
   .pdf reo3.pdf    
   .pdf reo2.pdf    
   .pdf reo1.pdf    
   .pdf reo5.pdf    
   .pdf reo6.pdf    
   .pdf reo10.pdf    
   .pdf reo12.pdf    
   .pdf reo16.pdf    
   .pdf reo17.pdf    
   .pdf reo18.pdf   
เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

 วันนี้(2 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวพบปะและให้โอวาทแก่ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 78 ราย เพื่อเลือกโรงเรียนและรับคำสั่งไปบรรจุและแต่งตั้ง
ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จำนวน 78 ราย ประกอบด้วย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 20 ราย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 13 ราย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 14 รายสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 16 ราย และสพม.28 จำนวน15 ราย โดยในวันนี้ นายนิสิต รังษี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ(สกสค.) ได้ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจโดยการแจ้งสิทธิและสวัสดิการที่ครูใหม่จะได้รับและเชิญชวนสมัครเข้าเป็นสมาชิก ชพค.และชพส.เพื่อร่วมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งคุณครูทุกคนได้เลือกโรงเรียนและจะรับหนังสือราชการไปรายงานตัวที่โรงเรียนจึงขอให้คุณครูทุกคนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษให้เจริญรุดหน้าต่อไปอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ///
อรวรรณ ไชยอุดม
นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.ศรีสะเกษ รายงาน