Prepositions - Part 1 (by, in) ภาษาอังกฤษ ม.1-6

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

เพลงนิเทศธำรง

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

รวมลายพิณ เพลงพิณ เพราะๆจากอาจารย์ดังสุดยอดมือพิณอันดับ1อุบล

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

เขียนโดย ดร.สมเกียรติ ไกรยา
เขียนโดย ดร.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 6 หัวข้อ...การทำ Pre-test Onet
..... ผมเกริ่นมานานแล้ว ผมจะเข้าเรื่องละนะ...ที่ต้องรีบเพราะ เวลาเหลือไม่มาก ตารางสอบก็ออกมาแล้ว ครูต้องรู้ว่านักเรียนพร้อมระดับใด ด้านความรู้ ครูต้องเข้าใจว่าโอเน็ตไม่ได้วัดนักเรียนที่ความรู้ในปีเดียว แต่เป็นความรู้สะสม ....ถ้าครูนักเรียน เห็นผลสอบ Pre test ก็มาวางแผนร่วมกัน ในการเตรียมหาความรู้เพิ่ม เพื่อสอบในครั้งต่อไป .... จะเอาข้อสอบมาจากใหน. ... สอบอย่างไร ???
....ผมแนะนำให้ใช้ข้อสอบจริง ของปี 2560. การจัดการข้อสอบ มี 2 วิธี .... /
..... วิธีที่ 1...ใช้ข้อสอบจริง ของปี 2560 .... แบบนี้ ง่าย ประหยัด ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ ให้ท่านติดต่อขอข้อสอบเก่า จากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบปีที่แล้ว .... หรือติดต่อ ศึกษานิเทศก์ ที่เขตพื้นที่ ที่จัดสอบ ... พร้อมที่จะมอบข้อสอบให้ท่าน เท่ากับจำนวนนักเรียน ทุกรายวิชา
........ถ้ามีปัญหา ปรึกษาผมได้. / ผมจัดการประสานเอาข้อสอบ ให้ รร.มารีย์อุปถัมภ์ และรร.สว่างคูณวิทยา ไปดำเนินการ เรียบร้อย. งานนี้. ต้องขอบคุณ ศึกษานิเทศก์. สพป.ศก.4 และ ผู้บริหาร รร.อนุบาลดำรงราชานุสรน์ ที่อนุเคราะห์ เป็นอย่างดี
......ผมหวังว่า รร.ของท่าน คงจัดการได้. หากดำเนินการแล้ว ผลเป็นอย่างไร แจ้งให้ผมทราบด้วย จักขอบคุณมาก
......วิธีที่ 2. ให้ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต จัดพิมพ์ ให้นักเรียนสอบ.
......กระบวนการและวิธีจัดสอบ ท่านก็ดำเนินการเอง. แล้วแต่สะดวก แต่ต้องทำกระบวนการตามคำแนะนำครั้งที่ 4. ที่ผมแนะนำไว้ก่อน นะครับ
...... เมื่อได้คะแนนมาแล้ว ท่านจะเห็นภาพเด็กนักเรียนแต่ละคน. ให้ท่านเก็บข้อสอบไว้. อย่าเพิ่งเฉลย. ให้นักเรียน. บอกว่า จะสอบอีกครั้ง.
...กระบวนการนี้. เหมือนง่าย .... แต่ต้องย้อนถามท่านละครับ. ท่านทำหรือยัง
... การจัดการกับผลการสอบ Pretest และ การวิเคราะห์ข้อสอบ โอเน็ต ปี 2560 รวมทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียน .....

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย     >>  ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์   >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์  >> ไฟล์แนบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย     >> ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์  >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์  >> ไฟล์แนบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย                                    >> ไฟล์แนบ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม >> ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ                               >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์                                 >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์                                >> ไฟล์แนบ

เขียนโดย ดร.สมเกียรติ ไกรยา

กว่าจะได้ทักทาย 

เข้ามาดูเว็บก็ล่วงเลย 

เกือบสิ้นเดือน มกราคม 

ภารกิจหลายอย่าง 

ส่วนใหญ่  อยู่กับโซเชียล  Facebook และ Line 

ทำให้ข้อมุลบนเว็บ น้อยลง 

เป็นความตั้งใจครับ แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ 

ต่อไปจะพยายาม โพสต์บนเว็บใไ้มากขึ้น

เขียนโดย ดร.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 5 หัวข้อ...การเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูที่รับผิดชอบโดยตรงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
.... ทัศนคติของครู .....องค์ความรู้เกี่ยวกับการสอบ Onet ตลอดจน เนื้อหาและแนวข้อสอบ ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้ ทักษะ ในการถ่ายทอด ที่เร้าใจ และจูงใจให้นักเรียน ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ....
.... ในหัวข้อนี้ คงคุยกันกับคุณครูโดยตรง อาจจะปรับทุกข์กันบ้าง บางครั้ง เพราะ ที่ผ่านมา ได้คุยกับคุณครูผู้รับผิดชอบ นั้น การสอบ Onet แต่ละครั้งนั้น ครูเหมือนพี่เลี้ยงมวย ต้องลุ้นแทบใจขาด ถ้าผลออกมาดีก็มีความสุข happy กันทั้งโรงเรียน แต่ถ้าผลตรงกันข้าม ก็เจ็บปวดรอลูกศิษย์รุ่นต่อไปสร้างชื่อ .....
....มักได้ยินบ่อยๆ ครูเก่ง เด็กก็เก่ง...แบบนี้ ไม่มีปัญหา เคยทำแบบใหนก็ทำแบบนั้น มีรูปแบบ เกิดความยั่งยืน เป็นนวัตกรรม ...แต่ที่เล่านี้ตรงกันข้าม ผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำ ครูพยายามเต็มที่แล้ว จึงมีเหตุผลตามมามากมายเพื่ออธิบาย สิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ลงที่เด็ก ... ผมอยากคุยเรื่องนี้ เพราะทัศนะคติของครูเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือจัดการเรื่องนี้ ครูไม่เคยเปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบัติ เปลี่ยนกระบวนการคิดไม่ได้. หาวธีใหม่ๆ ไม่ได้ จึงยากที่ จะ ได้ผลในทางบวก...ถ้าครูพร้อมเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่า ทำได้ พร้อมลงมือด้วยวิธีใหม่ๆ ... ทุกฝ่ายสนับสนุน ถ้าแบบนี้. น่าลองปรับปรุงดู. ... ครูพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง. อะไรละ...คือการเปลี่ยนแปลง ????
......การจัดการที่เหมาะสม ในบริบทที่แตกต่าง จะทำให้ครูบรรลุเป้าหมาย ...สิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้และความพร้อมของครู คือ อะไร ???
..... ผมพบคุณครู ใช้คำถามเพื่อให้ทราบถึงความพร้อม ในการยกระดับ Onet ด้วยคำถามไม่มาก ไม่กดดันครู ถ้าคุณครูตอบไม่ได้หรือไม่มี ... ผมก็ไม่คุยต่อ เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่น เพื่อให้โอกาสครูในการจัดการเพื่อให้เริ่มลงมือ... แต่ถ้าครูถามว่า จะต้องทำอย่างไร จึงคุยต่อเรื่อง ที่เป็นโจทย์ ....
.... ทีมมอบหมายให้คุณครูรับผิดชอบ วิชาอะไรบ้าง เครื่องมือหรือข้อสอบครูมีมากน้อยแค่ไหน มีกี่รูปแบบ องค์ความรู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโอเน็ต คุณครูพร้อมหรือไม่ เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการในชั้นเรียน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นส์ โปรเจคเตอร์. ทีวี อินเตอร์เนต พร้อมแค่ไหน ครูมี Test blue print และเข้าใจ เป็นอย่างดีแล้วใช่ไหม ..... ที่ผมถามนี่คือ สิ่งที่ต้องมี เตรียมให้พร้อม และสามารถจัดหาได้ ....จะทำงานก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีและทันสมัย....แค่การจัดการบริบท ก็ตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่ง ลองดูนะครับ. ... ถ้าข้อนี้ผ่าน ผมคิดว่า. เราคุยกันเรื่องต่อไป