Prepositions - Part 1 (by, in) ภาษาอังกฤษ ม.1-6

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

เพลงนิเทศธำรง

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

รวมลายพิณ เพลงพิณ เพราะๆจากอาจารย์ดังสุดยอดมือพิณอันดับ1อุบล

คลิก เครืองหมาย Play เพื่อ เปิด

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 6 หัวข้อ...การทำ Pre-test Onet
..... ผมเกริ่นมานานแล้ว ผมจะเข้าเรื่องละนะ...ที่ต้องรีบเพราะ เวลาเหลือไม่มาก ตารางสอบก็ออกมาแล้ว ครูต้องรู้ว่านักเรียนพร้อมระดับใด ด้านความรู้ ครูต้องเข้าใจว่าโอเน็ตไม่ได้วัดนักเรียนที่ความรู้ในปีเดียว แต่เป็นความรู้สะสม ....ถ้าครูนักเรียน เห็นผลสอบ Pre test ก็มาวางแผนร่วมกัน ในการเตรียมหาความรู้เพิ่ม เพื่อสอบในครั้งต่อไป .... จะเอาข้อสอบมาจากใหน. ... สอบอย่างไร ???
....ผมแนะนำให้ใช้ข้อสอบจริง ของปี 2560. การจัดการข้อสอบ มี 2 วิธี .... /
..... วิธีที่ 1...ใช้ข้อสอบจริง ของปี 2560 .... แบบนี้ ง่าย ประหยัด ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ ให้ท่านติดต่อขอข้อสอบเก่า จากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบปีที่แล้ว .... หรือติดต่อ ศึกษานิเทศก์ ที่เขตพื้นที่ ที่จัดสอบ ... พร้อมที่จะมอบข้อสอบให้ท่าน เท่ากับจำนวนนักเรียน ทุกรายวิชา
........ถ้ามีปัญหา ปรึกษาผมได้. / ผมจัดการประสานเอาข้อสอบ ให้ รร.มารีย์อุปถัมภ์ และรร.สว่างคูณวิทยา ไปดำเนินการ เรียบร้อย. งานนี้. ต้องขอบคุณ ศึกษานิเทศก์. สพป.ศก.4 และ ผู้บริหาร รร.อนุบาลดำรงราชานุสรน์ ที่อนุเคราะห์ เป็นอย่างดี
......ผมหวังว่า รร.ของท่าน คงจัดการได้. หากดำเนินการแล้ว ผลเป็นอย่างไร แจ้งให้ผมทราบด้วย จักขอบคุณมาก
......วิธีที่ 2. ให้ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต จัดพิมพ์ ให้นักเรียนสอบ.
......กระบวนการและวิธีจัดสอบ ท่านก็ดำเนินการเอง. แล้วแต่สะดวก แต่ต้องทำกระบวนการตามคำแนะนำครั้งที่ 4. ที่ผมแนะนำไว้ก่อน นะครับ
...... เมื่อได้คะแนนมาแล้ว ท่านจะเห็นภาพเด็กนักเรียนแต่ละคน. ให้ท่านเก็บข้อสอบไว้. อย่าเพิ่งเฉลย. ให้นักเรียน. บอกว่า จะสอบอีกครั้ง.
...กระบวนการนี้. เหมือนง่าย .... แต่ต้องย้อนถามท่านละครับ. ท่านทำหรือยัง
... การจัดการกับผลการสอบ Pretest และ การวิเคราะห์ข้อสอบ โอเน็ต ปี 2560 รวมทั้งการวิเคราะห์ผู้เรียน .....

ดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย     >>  ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์   >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์  >> ไฟล์แนบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาภาษาไทย     >> ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์  >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์  >> ไฟล์แนบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาภาษาไทย                                    >> ไฟล์แนบ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม >> ไฟล์แนบ
วิชาภาษาอังกฤษ                               >> ไฟล์แนบ
วิชาคณิตศาสตร์                                 >> ไฟล์แนบ
วิชาวิทยาศาสตร์                                >> ไฟล์แนบ

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 5 หัวข้อ...การเตรียมความพร้อมให้กับคุณครูที่รับผิดชอบโดยตรงในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
.... ทัศนคติของครู .....องค์ความรู้เกี่ยวกับการสอบ Onet ตลอดจน เนื้อหาและแนวข้อสอบ ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้ ทักษะ ในการถ่ายทอด ที่เร้าใจ และจูงใจให้นักเรียน ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ....
.... ในหัวข้อนี้ คงคุยกันกับคุณครูโดยตรง อาจจะปรับทุกข์กันบ้าง บางครั้ง เพราะ ที่ผ่านมา ได้คุยกับคุณครูผู้รับผิดชอบ นั้น การสอบ Onet แต่ละครั้งนั้น ครูเหมือนพี่เลี้ยงมวย ต้องลุ้นแทบใจขาด ถ้าผลออกมาดีก็มีความสุข happy กันทั้งโรงเรียน แต่ถ้าผลตรงกันข้าม ก็เจ็บปวดรอลูกศิษย์รุ่นต่อไปสร้างชื่อ .....
....มักได้ยินบ่อยๆ ครูเก่ง เด็กก็เก่ง...แบบนี้ ไม่มีปัญหา เคยทำแบบใหนก็ทำแบบนั้น มีรูปแบบ เกิดความยั่งยืน เป็นนวัตกรรม ...แต่ที่เล่านี้ตรงกันข้าม ผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำ ครูพยายามเต็มที่แล้ว จึงมีเหตุผลตามมามากมายเพื่ออธิบาย สิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ลงที่เด็ก ... ผมอยากคุยเรื่องนี้ เพราะทัศนะคติของครูเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือจัดการเรื่องนี้ ครูไม่เคยเปลี่ยนแปลง วิธีปฏิบัติ เปลี่ยนกระบวนการคิดไม่ได้. หาวธีใหม่ๆ ไม่ได้ จึงยากที่ จะ ได้ผลในทางบวก...ถ้าครูพร้อมเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่า ทำได้ พร้อมลงมือด้วยวิธีใหม่ๆ ... ทุกฝ่ายสนับสนุน ถ้าแบบนี้. น่าลองปรับปรุงดู. ... ครูพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง. อะไรละ...คือการเปลี่ยนแปลง ????
......การจัดการที่เหมาะสม ในบริบทที่แตกต่าง จะทำให้ครูบรรลุเป้าหมาย ...สิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้และความพร้อมของครู คือ อะไร ???
..... ผมพบคุณครู ใช้คำถามเพื่อให้ทราบถึงความพร้อม ในการยกระดับ Onet ด้วยคำถามไม่มาก ไม่กดดันครู ถ้าคุณครูตอบไม่ได้หรือไม่มี ... ผมก็ไม่คุยต่อ เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่น เพื่อให้โอกาสครูในการจัดการเพื่อให้เริ่มลงมือ... แต่ถ้าครูถามว่า จะต้องทำอย่างไร จึงคุยต่อเรื่อง ที่เป็นโจทย์ ....
.... ทีมมอบหมายให้คุณครูรับผิดชอบ วิชาอะไรบ้าง เครื่องมือหรือข้อสอบครูมีมากน้อยแค่ไหน มีกี่รูปแบบ องค์ความรู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโอเน็ต คุณครูพร้อมหรือไม่ เครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการในชั้นเรียน คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นส์ โปรเจคเตอร์. ทีวี อินเตอร์เนต พร้อมแค่ไหน ครูมี Test blue print และเข้าใจ เป็นอย่างดีแล้วใช่ไหม ..... ที่ผมถามนี่คือ สิ่งที่ต้องมี เตรียมให้พร้อม และสามารถจัดหาได้ ....จะทำงานก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีและทันสมัย....แค่การจัดการบริบท ก็ตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่ง ลองดูนะครับ. ... ถ้าข้อนี้ผ่าน ผมคิดว่า. เราคุยกันเรื่องต่อไป

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 3 หัวข้อ การจัดให้มีทีม หรือเจ้าภาพ
..........จากการนิเทศ ติดตาม หรือพบปะพูดคุย กับโรงเรียนต่าง ๆ พบว่า เรื่องนี้ สำคัญทีมเข้มแข็งนำไปสู่ความสำเร็จ และมีความยั่งยืน ต้องจัดวางบุคคลให้ถูกต้องเหมาะสมในการขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Onet ...ใครควรเป็นหัวหน้าทีมและลูกทีม ประเด็นนี้ ผมคิดว่า โรงเรียนมีอยู่แล้ว และ ผอ.ได้ ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ปล่อยให้ทำ ... อืมหรือว่า ยังไม่ได้ทำ โรงเรียนท่านแต่งตั้งใคร เป็นหัวหน้าทีม ดูแลเรื่องนี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ / หัวหน้าฝ่ายวิชาการ / หัวหน้างานวัดผล / หัวหน้าสายชั้น ป.6 ม.3 ม.6 / ...เป็นว่า ใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโอเน็ต และต้องเป็นผู้มีความรู้เรื่องนี้และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโอเน็ต มีความรอบรู้ทุกเรื่อง และนำทีมได้ มีบางโรงเรียนไม่มีทีมก็ให้ครู ป.6 จัดการเองคนเดียว ...ฝากท่านพิจารณา ก็แล้วกัน ผมให้ความสนใจเรื่องคุณสมบัติหัวหน้าทีม ถ้าหัวหน้าทีมไม่รู้เรื่อง ไม่ขับเคลื่อน ไม่สนใจ ไม่ทำอะไรใหม่ ๆ หรือไม่เปลี่่ยนแปลง ก็จะทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิม เหมือนคำพูดที่ว่า อยากได้ผลแบบใหม่ แต่คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม ... นี่คือเรื่องสำคัญ / เมื่อมีหัวหน้าทีมแล้ว ก็ไปดูการจัดการกระบวนทัพ ลูกทีมเป็นใครบ้าง หัวหน้าหมวดวิชา-ครูผู้สอนใน 4 รายวิชา มานั่งคุยกันกี่ครั้งแล้ว ในนั้นมีการจัดแบ่งมอบหมายกัน หรือออกแบบการขับเคลื่อนที่เหมาะสมอย่างไร ออกเป็นคำสั่งและปฏิทิน หาจุดอ่อนจุดแข็ง ความต้องการความช่วยเหลือ ทั้งภายใน และภายนอก ... ผมคิดว่า เรื่องนี้ โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จนั้น คุยกันแล้ว ตั้งแต่ก่อนเปิดเทอม หรือทำต่อเนื่องมาทุกปี และมีการขับเคลื่อนเรื่องโอเน็ตมาแล้ว อย่างน้อย 2 เดือน นักเรียนได้สอบ pre Onet อย่างน้อย 1-2 ครัง
... ทำอย่างไรเราจะมีทีมที่เข้มแข็ง...เป็นโจทย์ให้ท่านผู้บริหาร และหัวหน้าทีม ... ผมมีข้อเสนอแนะง่าย ๆ ครับ #พาทีมไปดูโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จซึ่งมีมากมาย ในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ทีมเปิดใจให้กว้าง ดูที่อื่นบ้าง ไปขอให้เขาเปิดออกมาให้ดูว่าเขาทำอย่างไร ผมมีโรงเรียนในใจหลายโรงเรียนและชื่นชมยิ่งนักว่า โรงเรียนที่มีโอเน็ตสูงๆ กว่าระดับประเทศ ติดต่อกันมาทุกปี นั่น คือความยั่งยืนและมาถูกทางแล้ว อยากให้ทีมค้นหาโรงเรียนและรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรา ขอร่วมเป็นเครือข่าย ก็ยิ่งดี

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 4 หัวข้อ การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนในการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ Onetที่สูงขึ้น
.... การให้องค์ความรู้ และทัศนะคติที่ถูกต้องแก้ผู้เรียน คือโจทย์สำคัญ ..ว่าจะทำอย่างไร ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่า ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบและต้องทำให้ดีที่สุด มุ่งมั่นและตั้งใจ ...ความสำคัญของการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับชาติ (Onet)O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ความสำคัญของ Onet ต่อรัฐบาล
.... การที่รัฐบาลทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาล เป็นแสนล้านบาท เพื่อการศึกษาของเยาวชาติของชาติ ให้มีการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงทั่วประเทศ โดยคาดหวังว่า เยาวชาติชนของชาติจะมีความรู้พื้นฐาน ในการที่จะดำรงชีวิต มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลังของชาติในอนาคต โดยยึดเอาหลักการ ความมุ่งหมายของหลักสูตร โดยกำหนดตัวชีวัดในการจัดการเรียนรู้ ทำอย่างไร จะรู้ว่า ผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากการลงทุนนั้น เป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ ผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชานของชาติ ได้รับความรู้จากครู แต่ละภูมิภาคเป็นอย่างไรบ้าง ดังนั้น นักการศึกษาทั้งหลายจึงร่วมกันหาวิธีในการที่จะให้เกิดการสะท้อนผล ของการจัดการนี้ ในรูปแบบต่าง ๆ การสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับประเทศ จึงเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะทำให้รัฐบาลได้เห็นคำตอบ จากการลงทุนมหาศาลนี้ ....นักเรียนจะเห็นแล้วว่า ถ้าไม่มีการสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วประเทศ รัฐบาลก็ไม่มีทางรู้ได้ว่า ผลที่เกิดเป็นอย่างไร ฉะนั้น การสอบ Onet จึงเป็นการสะท้อนผลที่ชัดเจน และทำให้เห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาของรัฐ ที่จัดให้กับเยาวชน ถ้านักเรียนให้ความสำคัญและตั้งใจสอบ ก็จะทำให้คะแนนที่ออกมามีคุณภาพเชื่อถือได้ เป็นผลดีต่อการนำเอาไปวิเคราะห์และวางแผนจัดการศึกษาให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป
..................................................
ความสำคัญของ Onet ต่อโรงเรียน
.... โรงเรียนเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงจากการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เพราะจำทำให้โรงเรียน ทราบว่า ผลการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ ผลที่ได้นี้ จะเป็นเสมือนกกระจกสะท้อนที่ดีมาก ที่จะให้ครู ผู้บริหารนำไปใช้ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนาการจัดการศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้ เป็นไปทิศทางเดียวกับสถานศึกษาอื่นทั่วประเทศ ...การตั้งใจสอบของนักเรียน จะสะท้อนคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง เท่ากับว่า นักเรียนได้ช่วยให้โรงเรียนได้ค้นพบแนวทางในกการนำไปพัฒนา การจัดการเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องต่อไป
...................
ความสำคัญของ Onet ต่อตัวผู้เรียน
..... 1.เป็นการวัดความรู้ที่สะสมมาตลอด 3 ปี 6 ปี
......2.เป็นข้อสอบชุดเดียวกันทั้งประเทศ น่าสนุก ผลที่ได้ ทำให้เรารู้ว่า เราเก่งอยู่อันดับที่เท่าใด ในหลายแสนคน ... มันน่าตื่นเต้น ดีนะ
......3.ผลการสอบครั้งนี้ จะถูกบันทึกลงในเอกสารการจบหลักสูตร ของนักเรียน น่าภูมิใจ เพราะนี่คือ คะแนนระดับชาติของเรา
......4.คะแนนที่ได้ จะถูกนำมาคิดเป็นเกรดเฉลี่ยของนักเรียน ในอัตรา 30:70 เรื่องนี้เอาไว้ให้ครูคำนวนให้ดู
......5.บางโรงเรียน บางสถาบัน หรือแม้แต่สถานประกอบการบางแห่ง นำเอาผลการสอบ Onet มาประกอบการพิจารณาเพื่อรับเข้าเรียน หรือทำงาน
...........ฯลฯ

........ที่เล่ามาทั้งหมด นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนคงจะพอเห็นได้ว่า การสอบครั้งนี้ เราต้องตั้งใจและทำอย่างจริงจัง ให้ความร่วมมือกับคุณครูอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมตัวสอบ

เขียนโดย ศน.สมเกียรติ ไกรยา

นิเทศออนไลน์ ศน.สมเกียรติ ไกรยา คุยเรื่อง O-net ครั้งที่ 2 การค้นหาปัญหา/อุปสรรคภายใน(ต่อ) ....
.... เรื่องโอเน็ต มีทั้งความเป็นเรื่องเร่งด่วน และเป็นเรื่องระยะยาว เรื่องเร่งด่วนก็คือ ต้องจัดการให้เห็นผลภายในปีการศึกษานี้ เหมือนการรักษาความเจ็บป่วย ต้องการเห็นผลทันที ส่วนระยะยาวเป็นกระบวนการทำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผมจะนำเสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ในประเด็นทำอย่างไร คะแนนโอเน็ตจะสูงขึ้น เข้าเรื่องเลยนะครับ การจะแก้ปัญหาก็ต้องรู้ปัญหา รักษาให้ถูกโรค
อันดับแรก เปลี่ยนวิธีคิดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ต้องมีทัศนะคติในเชิงบวกต่อโอเน็ต ต้องปรับวิธีคิด โดยเฉพาะทัศนะที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับ ทีนี้ มาวิเคราะห์ว่า อะไรคือวิธีคิดที่เป็นอุปสรรค ของ ผู้บริหาร ครู นักเรียน การยอมแพ้แต่เริ่มต้น หาทางออกไม่ได้ เต็มไปด้วยปัญหา ทุกอย่างถูกวางลง ไม่มีทางออก ... ลองเปิดใจกว้าง รับฟังหาต้นเหตุให้เจอ เพื่อเป็นกำลังใจ ในการที่จะเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีใหม่
.... จากการนิเทศติดตาม พบปะครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ มักมีแนวคิดคล้าย ๆ กัน ที่สำคัญคือ ไม่พบทางออก ไม่เปิดโอกาส รับการเปลี่ยนแปลง ... ผมจะไม่ขอย้อนว่า มีความคิดหรือพูดกันว่าอย่างไรบ้าง ผมอยากให้วางปัญหาในส่วนของนักเรียนไว้ ให้นักเรียนเป็นผู้บริสทธิ์ เป็นผู้พร้อมรับการพัฒนา ..ให้เรากลับย้อนมาดู ผู้บริหารกับครู เป็นหลักไว้ก่อน อย่าอ้างเด็กไม่พร้อม หรือว่าเด็กคืออุปสรรค .. ผมก็บอกว่า เราทำอะไรเด็กไม่ได้ แต่เราควรกลับมาดูเราว่า ระบบบริหารจัดการและกระบวนการของเรา เอื้อต่อ ผลที่เกิดขึ้นอย่างไร ทำเต็มที่แล้วหรือไม่ ...ลองหันกลับมา ตั้งเป้าไปที่ โอเน็ต ..ดูซิว่า ปัญหาของเรามีอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน เราจะไม่โทษกันไปมา ... (แล้วจะมาเล่าต่อครับ)
... ด้านผู้บริหารและครู ผมถือว่า ปัญหามีน้อยมาก ... เพราะทุกคนอยากให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สุงขึ้น อยากเห็นโอเน็ตอยู่ในระดับที่ดี ... ผมพบว่า กระบวนการหรือนวัตกรมที่โรงเรียนนำมาใช้ คือปัญหาที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ที่ผมเล่ามา ก็จะเริ่มที่การเตรียมความพร้อม และดำเนินการบางอย่าง ที่มุ่งสู่ผล O-net ได้จริง